Zastosowanie metody Arpwave po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Przyspieszona rehabilitacja pourazowa - urządzenie ARP jako metoda udoskonalenia rehabilitacji w celu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Zmniejszanie się bądź zanik mięśni czworogłowych będący następstwem operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego został bardzo dokładnie udokumentowany w literaturze [1, 2, 3]. Mięsień czworogłowy odgrywa rolę głównego stabilizatora stawu kolanowego podczas przesunięcia; z tego względu atrofia (zmniejszanie się) tej grupy mięśni w znacznym stopniu utrudnia powrót do sprawności fizycznej po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Pomimo ostatnich posunięć naprzód w fizjoterapii pooperacyjnej, aktualna literatura zwróciła uwagę na utrzymującą się słabość mięśnia czworogłowego i zmniejszone jego obszary w przekrojach podczas wydłużonych okresów pooperacyjnych [1].

Uzupełniające użycie stymulacji prądem elektrycznym zostało zasugerowane w celu wzmocnienia siły i rozmiaru mięśni w okresie pooperacyjnym [4, 5]. W szczególny sposób zostało odnotowane, że rehabilitacja mięśnia czworogłowego następująca po operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jedynie z użyciem elektrostymulacji jest o wiele bardziej efektywna niż wyłączne dobrowolne ćwiczenia poprawiające jakość chodzenia, obwód uda i umacnianie struktury kolana wysiłkiem poprzez gimnastykę izometryczną [6].

ARP Trainer to urządzenie o wysokiej częstotliwości elektrostymulacji, które pierwszorzędnie stosowane jest w przypadku rehabilitacji po urazach mięśniowo-szkieletowych u sportowców. Według producenta, działanie urządzenia ARP, w połączeniu z równocześnie wykonywanym zestawem ćwiczeń izometrycznych, zostało potwierdzone jako zdolne do spowodowania znaczącego wzrostu poprawy regeneracji mięśni po urazie. Jak sugeruje stan naszej obecnej wiedzy, uzasadnienie zdolności urządzenia ARP do poprawiania rozmiaru i siły grupy mięśnia czworogłowego po rekonstrukcji ACL jak dotąd nie zaistniało. Zatem, celem tego badania jest przewodzenie monitorowaniu rezultatów, jakie protokół ARP będzie miał na rehabilitację mięśnia czworogłowego po operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Metody

Do badania zostało zaangażowanych dwudziestu pięciu pacjentów z odosobnionymi przypadkami urazu więzadła krzyżowego przedniego i następującej po nim rekonstrukcji operacyjnej, przy czym 14 pacjentów stanowiło kohortę eksperymentalną, a 11 pacjentów stanowiło kohortę kontrolną. Obydwie grupy badawcze zostały objęte 6-tygodniową standardową opieką z elementami terapii pooperacyjnej przed włączeniem do badania. Po zgłoszeniu się do badania, każdy pacjent odbył 16 dodatkowych sesji fizjoterapeutycznych przez okres 6 tygodni. Kohorta kontrolna przez 6 tygodni podlegała tradycyjnej rehabilitacji pooperacyjnej (ćwiczeniom rehabilitacyjnym) i fizjoterapii. Kohorta eksperymntalna odbyła 6-tygodniową rehabilitację na bazie metody ARP.

Protokół rehabilitacyjny przy wykorzystaniu urządzenia ARP składał się z dwóch procedur ćwiczeniowych wykorzystujących serie ćwiczeń izometrycznych uzupełnianych elektrostymulacją pochodzącą od urządzenia ARP. Nad grupą mięśni czworogłowych zostały umieszczone dwie elektrody. W górę została skierowana elektroda umieszczona nad bliższym odcinkiem mięśnia prostego uda. W dół, natomiast, została skierowana elektroda umieszczona nad dalszym odcinkiem mięśnia obszernego przyśrodkowego. Natężenie mocy urządzenia ARP było progresywnie zwiększane do maksimum mocy tolerowanej przez organizm. Procedura ćwiczeniowa nr 1 składała się z dwóch rund ćwiczeń. Podczas pierwszej rundy pacjent utrzymywał stałą pozycję opierając się siłom grawitacji. W drugiej rundzie pacjent stosował technikę szybkich uderzeń, w formie powtarzalnych następstw zgięć i rozkurczów mięśnia czworogłowego o wysokiej częstotliwości. Pacjent utrzymywał pozycję aż do momentu wystąpienia niepowodzenia, powtarzając proces, po krótkim momencie odpoczynku do momentu, gdy został osiągnięty czas całkowitej pracy równy 3 minuty. Procedura ćwiczniowa nr 2 składała się z jednej rundy ćwiczeń, podczas której przez 10 sekund pacjent wykonywał szybkie zgięcia/rozkurcze a przez następne 10 sekund – utrzymywał nogę w pozycji stałej przeciw siłom grawitacji. Zestawy te były powtarzane po 5 razy.

Zarówno przed jak i po rehabilitacji, obwód nogi stanowił główną miarę wyniku. Średnie przyrosty różnicy w wynikach procentowych zostały wyznaczone w przypadku obu kohort jako 5cm, 10cm, 15cm i 20cm, mierzone odpowiednio powyżej rzepki. Początkowo, dane zostały przeanalizowane za pomocą rozkładu normalnego. Kiedy dane zostały potwierdzone, analiza statystyczna postępowała poprzez kontynuację testem t. W przeciwnym razie, wykorzystany został test U Manna-Whitneya. Istotność statystyczna wynosiła p<0.05.

Wyniki

Wśród uczestników badania objętych rehabilitacją z użyciem ARP oraz tych poddanych standardowym zabiegom fizjoterapii zostały odnotowane znaczne różnice w średnich przyrostach różnicy w obwodzie nogi wyrażonych procentowo. Istotne osiągi wzrostowe wskazano w obszarach 5cm, 15cm, i 20cm nad rzepką. Dane te zostały potwierdzone przy pomocy testu t u pacjentów wchodzących w skład kohorty eksperymentalnej. Dane dotyczące obszaru w odległości 10cm od rzepki nie zostały potwierdzone testem t, stąd konieczność dalszej analizy z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya. Dzięki analizie wyników za pomocą tego testu, znaczne średnie różnice w osiągach wzrostowych z obszaru 10cm nad rzepką również zostały stwierdzone.

Średnie arytmetyczne osiągów, obejmujących wszystkie pomiary danych w obu grupach badanych pacjentów, zostały przeanalizowane przy zastosowaniu testu t. Potwierdzenie danych podsumowujących dokonało się poprzez zarówno rozkład normalny, jak i test dla wariancji. Wyniki analizy testem t wykazały statystycznie ważne średnie osiągi w przekroju wszystkich danych pochodzących z wyników badań pacjentów wchodzących w skład kohorty eksperymentalnej.

 

Średnie procentowe osiągi wzrostowe w przypadku pomiarów dokonanych wśród grupy eksperymentalnej i kontrolnej.

Oś pionowa: Średnie procentowe różnic w osiągach wzrostowych
Oś pozioma: Odległość mierzona od rzepki w cm

Dyskusja

To było pierwsze badanie mające na celu monitorowanie potencjału urządzenia ARP jako uzupełnienia fizjoterapii aby uzyskać większy rozmiar i wyższą siłę grupy mięśnia czworogłowego. Wnioskując, stwierdzamy, że protokół ARP znacząco poprawia jakość rehabilitacji mięśnia czworogłowego w okresie pooperacyjnym. Dane skompletowane w tym badaniu pilotażowym wykazują, że urządzenie ARP posiada cenny potencjał do wykorzystania w przypadku odnawiania siły mięśnia czworogłowego i opóźnienia atrofii, będącej następstwem operacyjnego odtworzenia więzadła krzyżowego przedniego.

Odwołania

1. Arangio GA et al: Rozmiar i siła mięśni uda po rekonstrukcji i rehabilitacji więzadła krzyżowego przedniego. The Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy tom 26, nr 5, 1997
2. Gerber C et al: Muskulatura kończyn dolnych w przypadku utrzymującej się niestabilności więzadła krzyżowego przedniego. The Journal of Bone & Joint Surgery 67A: 1034-1043, 1985
3. Williams G et al.: Osłabienie mięśnia czworogłowego, atrofia i nieudany powrót do aktywności przedurazowej wśród pacjentów z niestabilnością kolan spowodowaną urazami więzadła krzyżowego przedniego. The American Journal of Sports Medicine , tom 33 2005
4. Laughman RK et al: Zmiany zachodzące w sile prawidłowego mięśnia czworogłowego jako efekt stymulacji elektrycznej. Physical Therapy, tom 63. nr 4, 1983
5. Gould et al: Transdermalna stymulacja mięśni jako metoda spowolnienia atrofii spowodowanej nieużywaniem mięśni. Clinical Ortophaedics and Related Research. 1982
6. Selkowitz D: Poprawa siły izometrycznej mięśnia czworogłowego w wyniku elektrostymulacji. The Physical Therapy Journal, tom 65, 1985

Pierwszy zabieg gratis!

Serdecznie witamy naszej stronie Arp wave Polska, posiadamy gabinety rehabilitacji w Warszawie oraz w Lublinie. Na terenie Warszawy rehabilitacja również może odbywać się w domu pacjenta. Dojeżdżamy do na terenie dzielnic: Ursus, Mokotów, Wilanów, Ursynów, Włochy, Ochota, Wola.

Arp wave to gabinety wyspecjalizowane w rehabilitacji: pourazowej, pooperacyjnej, profilaktycznej. Zajmujemy się również treningiem sportowców jak i osób prywatnych. W Arp wave można w szybkim czasie powrócić do zdrowia.

Warszawa

Chrościckiego 93/105

Zadzwoń

tel. 504-496-496

tel. 505-835-471