Analizy badań i eksperymentów

Procesy gojenia się urazów tkanek i kości na poziomie komórkowym są złożone i podlegają wielu czynnikom. Podłożem naukowym rehabilitacji metodą ARP są pozytywne efekty, które wywierane są na procesy gojenia się komórek poprzez przekazywane bezpośrednio do mięśni impulsy elektryczne.

Bezpośredni przepływ impulsu elektrycznego wywiera wpływ, jak zostało to wykazane, na położenie i przemieszczenia komórek, formację komórek śródbłonkowych, syntezę białek, regulację wapnia oraz na stymulację formowania się nowych kości i gojenia się złamań.

Reakcją początkową następującą bezpośrednio po urazie jest koagulacja modulowana przez płytki krwi w osoczu, które formują skrzepy fibrynowe w celu zatrzymania krwawienia.

Te skrzepy przyciągają polimorfojądrowe neutrofile (PMNs) i fibroblasty, które, z kolei, przywierają do skrzepu tworząc żel fibrynowy. Polimorfojądrowe neutrofile pochłaniają bakterie i szczątki rany poprzez wydzielanie enzymu proteazy.

Trombocyty także uwalniają czynniki wzrostu przyciągające monocyty do miejsca zranienia. Monocyty dojrzewają, przeobrażając się w makrofagi, które następnie stają się komórkami kontrolującymi gojenie się tkanki.

Makrofagi kontynuują proces fagocytozy bakterii i oczyszczania pozostałości zranienia oraz wydzielają czynniki wzrostu, które przyciągają i aktywują fibroblasty.

Fibroblasty rozmnażają się, przemieszczają i wytwarzają macierz kolagenową. Jednocześnie, komórki śródbłonkowe migrują do macierzy kolagenowej, by wewnątrz macierzy wytwarzać nowe naczynia krwionośne.

W ten sposób na miejscu zranienia formowana jest ziarnina, nowopowstała tkanka łączna, złożona z fibroblastów, komórek śródbłonkowych, polimorfojądrowych neutrofili i macierzy kolagenowej.

Pola elektryczne pod działaniem prądu stałego mogą modulować zestaw czynników włączonych w reakcję gojenia. Głównym procesem, na który wpływ wywiera działanie prądu stałgo, jest ukierunkowanie i migracja komórek.

Cooper & Keller, badający komórki grzebienia nerwowego u płazów poddane działaniu prądu stałego, wykazali migrację komórek w kierunku katody z końcowym, prostopadłym ukierunkowaniem komórek. (7) Na podstawie wyników dalszych badań, Cooper & Schliwa wywnioskowali, że przemieszczanie się komórek może być kontrolowane poprzez manipulację prądem stałym. (8)

Ów proces, znany jako galwanotaksja, został zademonstrowany także w przypadku nueutrofili, makrofagów i fibroblastów. (10, 18, 21, 22, 23)

Prąd stały może także powodować zmiany w wytwarzaniu tkanki śródbłonkowej. Nannmark et al. wykazali wzmożoną przepuszczalność makromolekuł i zmiany w przepuszczalności leukocytów przez naczynia włosowate przy działaniu prądu stałego o niskim natężeniu. (19)

Prąd stały może wpływać na migracje komórek nabłonkowych in vitro. (24). Prąd stały oddziaływuje również na procesy wewnątrzkomórkowe. Cheng et al. oszacowali, że stosunkowo niskie natężenie prądu stałego może spowodować podniesienie poziomu adenozyno-5'-trifosforanu (ATP) o prawie 500%, zintensyfikować syntezę białek i transport błonowy. (6)

Bourguignon et al. zademonstrowali otwarcie receptorów insuliny na błonę komórki i zwiększenie syntezy białk i DNA już w trakcie pierwszej minuty bezpośrednio po stymulacji prądem stałym. (4)

Zastosowanie elektrostymulacji prądem stałym ma pozytywny wpływ na formację nowych kości i gojenie się złamań. (11, 12, 14, 17)

Całkowity efekt wpływu, jaki prąd stały wywiera na kość, to wzrost aktywności osteoblastycznej i formowania nowej kości wokół katody. Te efekty zostały optymalnie zademonstrowane przy działaniu prądu stałego o natężeniu od 5 do 20 mikroamperów. Badania wykazały tendencje wzrostowe w przypadku zrastania się kręgów w kręgosłupie i wzmożone gojenie się ran przy braku zrostu. (5, 9, 13)

Podłoże naukowe stosowania elektrostymulacji prądem stałym przy gojeniu się tkanek było tworzone przez długi czas. Problem kliniczny stanowiło zastosowanie prądu stałgo bez ryzyka wyraźnego dyskomfortu i uszkodzeń skóry. Z możliwością precyzyjnego zastosowania fenomenalnej, opatentowanej technologii przebiegu fal elektrycznych tła, ARP umożliwia bezpieczne oddziaływanie na tkanki odpowiednimi poziomami natężenia prądu stałego zgodne z wymogami klinicznymi.

Odwołania:

Metoda ARP jest połączeniem ogromnej ilości badań obejmujących technologię wspieraną przez naukę:

1. Bassett CA, Hermann I. Wpływ pól elektrostatycznych na syntezę makroczącteczek przez fibroblasty in vitro. The Journal of Cell Biology, 329: 9, 1968.
2. Borgens RB, Vanable JW, Jaffe LF. Bioelektryczność i regeneracja. Silne impulsy elektryczne opuszczają kikuty amputowanych kończyn w procesie ich regeneracji. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 74: 4528-4532, 1977.
3. Borgens RB, Rozdział 5: Potencjał powłoki wspólnej i gojenia się ran w przypadku pól elektrycznych stosowanych przy regeneracji kręgowców: naturalne i stosowane napięcie w przypadkach gojenia się i regeneracji ran wśród kręgowców. Pod red. Borgens RB, Robinson KR, Vanable JW, McGinis ME, McCaig CD. New York, NY, Alan R. Liss, str. 171-224, 1989.
4. Bourguignon GJ, Wenche JY & Bourguignon L. Wpływ stymulacji elektrycznej ludzkich fibroblastów na wzrost napływu wapnia i uaktywnianie się dodatkowych receptorów insuliny. The Journal of Cellular Physiology, 140: 379-385, 1989.
5. Brighton CT. Przegląd najnowszych projektów: Leczenie braku zrostu kości przy zastosowaniu elektryczności. The Bone & Joint Surgery Journal, 62A: 847-851, 1981.
6. Cheng N, et al. Efekt impulsów elektrycznych na generowanie syntezy białek adenozyno-5'-trifosforanem (ATP) i transport błonowy w skórze szczura. Clinical Orthopaedics, 171: 264-272, 1982.
7. Cooper MS, Keller RE. Prostopadła orientacja i migracja kierunkowa komórek grzebienia nerwowego płazów w obszarach wpływu prądu stałego (DC). Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 81: 160-164, 1985.
8. Cooper MS, Schliwa M. Elektryczne i jonowe sterowanie poruszaniem się komórek tkanki w obszarach działania prądu stałego (DC). Journal of Neuroscience Research, 13: 223-244, 1985.
9. Dwyer AF, Wickham GG. Stymulacja prądem stałym w zespalaniu kręgów. Medical Journal of Australia, 1: 73-75, 1974.
10. Erickson Ca, Nucatelli R. Możliwość kierowania ruchliwością komórek embrionalnych przez fizjologiczne pola elektryczne. The Journal of Cell Biology, 98: 296-307, 1984.
11. Friedenberg ZB, Kohanim M. Wpływ działania prądu stałego na tkankę kostną. The Journal of Surgery, Gynecology and Obstetrics, 131: 894-899, 1970.
12. Friedenberg ZB, Andrews ET, Smolenski BI et al. Reakcja tkanki kostnej na zróżnicowane dawki prądu stałego. The Journal of Surgery, Gynecology and Obstetrics, 131: 984-899, 1970.
13. Friedenberg ZB, Harlow MC, Brighton CT. Odnotowany przypadek leczenia braku zrostu kostki przyśrodkowej za pomocą prądu stałego. The Journal of Trauma, 11: 883-885, 1971.
14. Friedenberg ZB, Roberts PG, Didizian NH, Brighton CT. Leczenie złamania kostki strzałkowej u królika stymulowane prądem stałym. The Journal of Bone & Joint Surgery, 53A: 1400-1408, 1971.
15. Goh JCH, Bose K, Kang YK, Nugroho B. Wpływ elektrostymulacji na biomechaniczne cechy leczenia złamań u królików. Clinical Orthopaedics, 233: 268-273, 1988.
16. Illingworth CM, Baker AT. Pomiar impulsów elektrycznych pojawiających się podczas regeneracji amputowanych opuszków palców u dzieci. Clinical Physics and Physiological Measurement, 1: 87, 1980.
17. Lavine LS, Lustrin I, Shamos M, Moss ML. Wpływ impulsów elektrycznych na regenerację kości w warunkach in vivo. Acta Orthopaedica Scandinavica, 42: 305-314, 1971.
18. Luther PW, Peng HB, Lin JC. Zmiany zachodzące w kształcie i podziale czynności komórki wywołane przez stałe pola elektryczne. Nature, 303: 61-64, 1985.
19. Nannmark U, Buch F, Albrektsson T. Reakcje naczyniowe podczas elektrostymulacji. Mikroskopia toreb policzkowych u żywego chomika i piszczeli u żywego królika. Acta Orthopaedica Scandinavica, 56: 52-56, 1985.
20. Nessler JP, Mass DP. Elektrostymulacja prądem stałym podczas leczenia ścięgien in vitro. Clinical Orthopaedics, 217: 303-308, 1985.
21. Orida N, Feldman JHD. Kierunkowe wysuwane ruchy cytoplazmy oraz ruchliwość makrofagów wywołana przez pozakomórkowe pola elektryczne. Cell Motility, 2: 243-255, 1982.
22. Nucatelli R, Erickson Ca. Możliwość kierowania ruchliwością komórek embrionalnych przez fizjologiczne pola elektryczne. Experimental Cell Research, 147: 195-201, 1983.
23. Pethig R, Kell DB. Pasywne elektryczne właściwości systemów biologicznych: ich znaczenie w fizjologii, biofizyce i biotechnologii. Physics in Medicine and Biology, 32 (8): 933-970, 1987.
24. Sawyer PN, Suckling EE, Wesolowski SA. Wpływ słabych impulsów elektrycznych na wewnątrznaczyniową zakrzepicę żył głębokich uwidocznioną na przykładzie krezki jelita cienkiego u szczura. American Journal of Physiology, 198: 1006-1010, 1960.
25. Schwan HP. Mechanizmy odpowiedzialne za właściwości elektryczne tkanek i zawiesiny komórkowej. Medical Progress Through Technology, 19 (4): 163-165, 1993-94.

Pierwszy zabieg gratis!

Serdecznie witamy naszej stronie Arp wave Polska, posiadamy gabinety rehabilitacji w Warszawie oraz w Lublinie. Na terenie Warszawy rehabilitacja również może odbywać się w domu pacjenta. Dojeżdżamy do na terenie dzielnic: Ursus, Mokotów, Wilanów, Ursynów, Włochy, Ochota, Wola.

Arp wave to gabinety wyspecjalizowane w rehabilitacji: pourazowej, pooperacyjnej, profilaktycznej. Zajmujemy się również treningiem sportowców jak i osób prywatnych. W Arp wave można w szybkim czasie powrócić do zdrowia.

Warszawa

Chrościckiego 93/105

Zadzwoń

tel. 504-496-496

tel. 505-835-471